ALLMÄNNA VILLKOR.

1. ALLMÄNT

  1.1 Dessa allmänna villkor ("villkor" eller "villkoren") är tillämpliga när du som kund köper en vara via www.matshogberg.se eller via någon av dess sub-domäner såsom matshogberg.se (nedan gemensamt benämnda "Hemsidan"). Avtal ingås mellan dig som kund ("du" eller "kunden") och Fotograf Mats Högberg AB, organisationsnummer 556454-3253.(MHP Gallery)

  1.2 För att kunna lägga en beställning via Hemsidan måste du vara 18 år samt acceptera dessa villkor, vilket du gör i samband med din beställning. Genom att acceptera dessa villkor förbinder du dig att följa villkoren samt bekräftar att du tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt MHP Gallery Integritetspolicy som du hittar HÄR.

  1.3 Avtal om köp mellan dig som Kund och MHP Gallery ingås när vi bekräftat din beställning och du har mottagit en orderbekräftelse från oss per e-post. Vi på MHP Gallery råder dig som Kund att spara denna orderbekräftelse för eventuella framtida kontakter med MHP Gallery kundtjänst.

  1.4 När Du lägger en beställning kommer du att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter, du ansvarar för att sådana uppgifter som du fyller i är korrekta samt fullständiga.

  1.5 Information om vår behandling av dina personuppgifter finner du i MHP Gallery Integritetspolicy, se HÄR.

  1.6 Kontaktuppgifter och övrig information om MHP Gallery finner du HÄR.

  2. PRISER OCH BETALNING

  2.1 Vid beställning via Hemsidan gäller de priser som anges på Hemsidan. Alla priser är angivna inklusive moms. Priserna inkluderar inte ev. betalnings- och fraktavgifter, utan om det finns sådana kostnader anges dessa separat och visas tydligt i kassan innan du lägger din beställning.

  2.2 Du finner de olika alternativen för betalning i samband med att du lägger din beställning i kassan. MHP Gallery har rätt att ta betalt i samband med beställningen, om inte fakturabetalning eller annat liknande betalsätt valts av dig och godkänts av MHP Gallery. Vid fakturabetalning eller delbetalning kan MHP Gallery eller dess samarbetspartners komma att göra en kreditupplysning. Om en kreditupplysning görs, så kommer du bli upplyst om detta.

  2.3 MHP Gallery förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt, alternativt ändra betalsätt om det som du valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet. I enlighet med svensk lag, accepterar MHP Gallery inte kreditköp till personer under 18 år.

  3. RABATTER OCH KAMPANJER

  Moutife förbehåller sig rätten att när som helst återkalla rabatter och kampanjer som man erbjuder via hemsidan. Erbjudanden på Hemsidan gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.

  4. LEVERANS OCH TRANSPORT

  4.1 Den förväntade leveranstiden av varan anges i orderbekräftelsen, i kassan och/eller på den aktuella produktsidan på Hemsidan. Varor levereras normalt inom den förväntade leveranstiden, vilket i de flesta fall handlar om mellan 1 - 2 veckor. Om inte annat särskilt avtalats, sker leveransen alltid senast 30 arbetsdagar räknat från det att MHP Gallery skriftligen bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen. Skulle en leverans ta mer än 30 arbetsdagar, och detta inte beror på dig som Kund, har du rätt att häva köpet.

  4.2 Paket som ska hämtas ut hos ombud ska hämtas inom den tid som anges i aviseringen, paket måste normalt hämtas ut personligen (ta med giltig legitimation och ha aviserings och ordernummer till hands). Du får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering kan ske via e-post, vanlig post samt om du lämnat mobilnummer, även via telefonsamtal eller SMS. Om du inte hämtar ut paketet har MHP Gallery rätt att debitera dig en avgift på 150 kr.

  5. ÅNGERRÄTT

  5.1 I enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning gäller 30 dagars ångerrätt vid köp av varor på nätet. Detta innebär att du har rätt att ångra ditt köp genom att meddela MHP Gallery detta inom 30 dagar från det att du eller ditt ombud tagit emot den beställda varan (den s.k. ångerfristen), förutsatt att din vara inte omfattas av undantagen från ångerrätt under p. 5.2 nedan.

  5.2 Notera att ångerrätten inte gäller för varor som är producerade on-demand och/eller specialanpassade efter dina anvisningar, vilket kan omfatta vissa varor som säljs av MHP Gallery. Om du har frågor om ångerrätten eller är missnöjd med din vara, tveka inte kontakta MHP gallery:s kundtjänst via de kontaktuppgifter som anges på Hemsidan så hjälper vi dig på bästa sätt.

  5.3 Om du vill ångra ett köp hos oss ska du, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till MHP Gallery härom. Du ska ange ditt namn, din adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet. Om du föredrar, kan du också använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram (se www.konsumentverket.se)

  5.4 Vid utövande av ångerrätten står du för returfrakten och du ansvarar för varans skick efter det att du har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 30 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till MHP Gallery. 

  5.5 Vid korrekt utnyttjad ångerrätt betalar MHP Gallery tillbaka det belopp som du betalat för varan, inklusive leveranskostnader. Undantag gäller för eventuella leveranskostnader hänförliga till annat leveranssätt än den standardleverans fö retur som MHP Gallery erbjuder, om du valt ett sådant leveranssätt. Vid retur av endast en del av ett köp återbetalas leveranskostnaden inte. Noterat att från det belopp som ska återbetalas har MHP Gallery rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att du har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion. MHP Gallery betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum MHP Gallery tog emot ditt meddelande om utövande av ångerrätten. MHP Gallery får dock vänta med återbetalningen tills MHP Gallery tagit emot varan eller du har visat att varan har sänts tillbaka. Återbetalningen kommer att ske till dig via det betalningsalternativ som du valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

  6. REKLAMATION

  6.1 Du som konsument har alltid 3 års reklamationsrätt enligt gällande lagstiftning. Om du önskar göra gällande fel i en beställd vara köpt från oss på MHP Gallery, ber vi dig kontakta oss så snart som möjligt efter att felet upptäckts via de kontaktuppgifter som anges på Hemsidan. Vid reklamationer följer MHP Gallery riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden (www.arn.se).

  6.2 När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer Moutife att kompensera dig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. MHP Gallery förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Mer information om din reklamationsrätt som konsument hittar du på www.konsumentverket.se.

  7. FORCE MAJEURE

  MHP Gallery ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som MHP Gallery inte kunnat råda över eller på annat sätt är utom MHP Gallery:s kontroll. Detta kan exempelvis handla om strejker, extrema väderförhållanden och terroristattacker samt omfattande tekniska problem såsom fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation utanför MHP Gallery:s kontroll.

  8. ÖVRIGT

  8.1 MHP Gallery förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra din beställning, vilket exempelvis kan inträffa om du har betalningsanmärkningar eller har uppgivit felaktiga personuppgifter eller information i samband med din beställning.

  8.2 MHP Gallery reserverar sig vidare för att skrivfel kan förekomma på Hemsidan, såsom felaktigt angivna priser eller felaktig information om lagersaldon. Om ett felaktigt pris har angetts för en vara som du har beställt, så kommer MHP Gallery kontakta dig för att tillsammans med dig komma överens om hur vi ska gå vidare med beställningen.

  8.2 Hemsidan, inklusive allt dess innehåll, ägs av MHP Gallery eller dess licensgivare och samarbetspartners. Material på Hemsidan är således skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att bilder, grafik, design och layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan godkännande från MHP Gallery. MHP Gallery ansvarar inte för information på Hemsidan som kommer från tredje part.

  9. ÄNDRINGAR AV VILLKOREN

  MHP Gallery förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa villkor när som helst i tiden. Sådana ändringar kommer att publiceras på Hemsidan. Ändringar gäller från det att du har accepterat villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Hemsidan), alternativt 30 dagar efter att MHP Gallery har informerat dig om ändringarna. MHP Gallery rekommenderar dock att du håller dig uppdaterad på Hemsidan regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av dessa villkor.

  10. OGILTIGHET

  Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska sådan bestämmelse och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.

  11. TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST

  11.1 Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med MHP Gallerys kundtjänst.

  11.2 Om tvist ej kan lösas i samförstånd med MHP Gallery kundtjänst, kan du som kund vända dig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden) som du hittar mer information om på www.arn.se. Du kan även lämna klagomål direkt online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, du hittar denna plattform via följande länk https://ec.europa.eu/consumers/odr. Lämnar du in ett klagomål via denna plattform, vidarebefordras ditt ärende automatiskt till rätt nationellt ansvarigt tvistlösningsorgan. Detta tvistlösningsorgan tar sedan kontakt med oss och försöker lösa tvisten utan att blanda in domstol. Vid eventuell tvist följer MHP Gallery beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.

  11.3 Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras enligt ovan eller i sista hand av allmän domstol.